jQuery(document).ready(function(){ var qcloud={}; $('[_t_nav]').hover(function(){ var _nav = $(this).attr('_t_nav'); clearTimeout( qcloud[ _nav + '_timer' ] ); qcloud[ _nav + '_timer' ] = setTimeout(function(){ $('[_t_nav]').each(function(){ $(this)[ _nav == $(this).attr('_t_nav') ? 'addClass':'removeClass' ]('nav-up-selected'); }); $('#'+_nav).stop(true,true).slideDown(200); }, 150); },function(){ var _nav = $(this).attr('_t_nav'); clearTimeout( qcloud[ _nav + '_timer' ] ); qcloud[ _nav + '_timer' ] = setTimeout(function(){ $('[_t_nav]').removeClass('nav-up-selected'); $('#'+_nav).stop(true,true).slideUp(200); }, 150); }); });
 • 人才招聘
 • 公告信息:广东龙泉科技有限公司新版官网正式上线
  联系我们
   联系方式
  广东龙泉科技有限公司
  电话:020-89225300
  传真:020-89225301
  QQ: 3257857930
  邮箱: 3257857930@qq.com
  地址:广东省广州市海珠区敦和路189号3号楼3层
  立即咨询:
  020-89225300
   联系我们
 • 当前位置:
 • 电话:020-89225300

  传真:020-89225301

  QQ: 3257857930 

           

  邮箱:3257857930@qq.com

  地址:广东省广州市海珠区敦和路189号3号楼3层


  附近地铁站:

  3号线-客村站

  8号线-客村站

  附近公交站:

  大塘西总站-公交站(途径公交车:208路)

  江贝村运动场-公交站(途径公交车:463路)

  敦和路总站-公交站(途径公交车:24路、463路、464路)

  敦和路总站(大塘西)-公交站(途径公交车:786路)


  微信公众号
 •  电话:020-89225300
 •  邮箱: 3257857930@qq.com
 •  地址:广东省广州市海珠区敦和路189号3号楼3层
 •   Copyright © 1998-2020 广东龙泉科技有限公司 All Rights Reserved   粤ICP备05062076号-1
 • 电话咨询
 • 在线交谈
 • 联系我们
 • 回到首页