jQuery(document).ready(function(){ var qcloud={}; $('[_t_nav]').hover(function(){ var _nav = $(this).attr('_t_nav'); clearTimeout( qcloud[ _nav + '_timer' ] ); qcloud[ _nav + '_timer' ] = setTimeout(function(){ $('[_t_nav]').each(function(){ $(this)[ _nav == $(this).attr('_t_nav') ? 'addClass':'removeClass' ]('nav-up-selected'); }); $('#'+_nav).stop(true,true).slideDown(200); }, 150); },function(){ var _nav = $(this).attr('_t_nav'); clearTimeout( qcloud[ _nav + '_timer' ] ); qcloud[ _nav + '_timer' ] = setTimeout(function(){ $('[_t_nav]').removeClass('nav-up-selected'); $('#'+_nav).stop(true,true).slideUp(200); }, 150); }); });
 • 人才招聘
 • 公告信息:广东龙泉科技有限公司新版官网正式上线
   联系方式
  广东龙泉科技有限公司
  电话:020-89225300
  传真:020-89225301
  QQ: 3257857930
  邮箱: 3257857930@qq.com
  地址:广东省广州市海珠区敦和路189号3号楼3层
  立即咨询:
  020-89225300
   技术服务
 • 当前位置:
 • 地图数字化

  地形图数字化、专业管网图数字化、综合管网图数字化。

  微信公众号
 •  电话:020-89225300
 •  邮箱: 3257857930@qq.com
 •  地址:广东省广州市海珠区敦和路189号3号楼3层
 •   Copyright © 1998-2022 广东龙泉科技有限公司 All Rights Reserved   粤ICP备05062076号-1
 • 电话咨询
 • 在线交谈
 • 联系我们
 • 回到首页